Coneix-nos millor

Informació econòmica, financera i de solvència de la teva mutualitat

Informes i documents econòmics

Informe Sobre la Situació Financera i de Solvència

Normativa

Estatuts socials

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 22 de juny de 2021

DESCARREGAR

Reglament de prestacions

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 22 de juny de 2022

DESCARREGAR