Sistema de repartiment vs capitalització individual

13 juny 2023

Hi ha diferents sistemes per cobrir les contingències que ens poden succeir al llarg de la vida, com ara incapacitat, defunció prematura, jubilació, etc. Els dos més importants són el sistema de repartiment i el de capitalització individual.

En aquesta entrada t’expliquem les principals característiques i diferències dels dos sistemes.

 

Sistema de repartiment

El sistema de repartiment consisteix a utilitzar les cotitzacions de la població laboralment activa en cada moment per pagar les prestacions de la laboralment passiva en aquest mateix moment. És el que coneixem com a solidaritat intergeneracional: els treballadors en actiu financen les pensions de les persones jubilades.

És el sistema que utilitza la nostra Seguretat Social pública, que el gestiona i en determina les cotitzacions i pensions en cada moment. Al nostre país, el sistema públic de repartiment de la Seguretat Social és obligatori des de l’inici de l’activitat laboral i, mentre els treballadors siguin professionalment actius, han de cotitzar-hi per tenir dret a les prestacions futures en les condicions que estiguin en vigor en aquell moment, ja que les regles s’estableixen per llei i poden canviar al llarg de la vida laboral.

La clau del sistema públic de repartiment de la Seguretat Social és que hi hagi un nombre suficient de cotitzants per pagar tots els pensionistes. En altres paraules, que el sistema pugui recaptar tot allò que necessita pagar.

Al nostre país, la sostenibilitat d’aquest sistema es veu molt qüestionada per la confluència de tres fenòmens demogràfics: l’augment de l’esperança de vida, la jubilació futura dels baby-boomers i la caiguda dels naixements. Aquest context exigeix que periòdicament s’hagin de revisar les cotitzacions, normalment a l’alça, en contraposició amb les prestacions del sistema, generalment a la baixa.

 

Sistema de capitalització individual

El sistema de capitalització individual consisteix a acumular les aportacions de cada persona al llarg del temps al seu compte particular per constituir el seu propi fons per a la jubilació, juntament amb els rendiments que es vagin generant.

Arribat el moment de la jubilació, el capital acumulat es podrà cobrar de la manera que cada persona prefereixi: tot de cop, de manera periòdica o en forma de renda financera o vitalícia, o una combinació d’aquestes modalitats.

A Espanya, només determinats professionals en exercici per compte propi (advocats, metges, arquitectes, enginyers, etc.) tenen la possibilitat d’escollir una mutualitat alternativa per a la previsió social obligatòria. Les mutualitats estan obligades legalment a utilitzar el sistema de capitalització individual.

El compte particular de cada mutualista és exclusiu de la persona titular i no s’utilitza per pagar prestacions a tercers. L’evolució del capital acumulat a partir de les aportacions realitzades i la rendibilitat obtinguda permet a la persona prendre decisions per millorar les seves prestacions futures. D’aquesta manera, respectant els mínims legals establerts, cada mutualista alternatiu construeix la seva jubilació futura des de la seva decisió particular i amb total llibertat, per exemple, incrementant l’import de les seves aportacions periòdiques o realitzant aportacions extraordinàries.

La clau del sistema de capitalització individual és la solvència del mateix. Els criteris s’han establert a nivell europeu (Directiva Europea sobre Solvència II) i ha de ser permanentment superat. La solvència d’una mutualitat de previsió social és la garantia absoluta dels seus mutualistes de cobrar les prestacions quan arribi el venciment.

 

Quin sistema és millor, el de repartiment o el de capitalització individual?

El sistema públic de repartiment de la Seguretat Social es basa en els principis d’universalitat (pensions per a tothom) i de suficiència (pensions mínimes). Tot i això, com apuntàvem anteriorment, enfronta dificultats si es produeix una disminució en la proporció de treballadors actius en relació amb els jubilats, fet que és conegut com a problema de “sostenibilitat” del sistema. Així mateix, les regles d’accés i càlcul de la pensió poden canviar en qualsevol moment.

El sistema privat de capitalització individual de les mutualitats de previsió social es basa en els principis de llibertat del mutualista (ell mateix construeix les prestacions que vol) i de suficiència financera (amb la solvència establerta per la directiva europea). Cada mutualista en constitueix la capital i sap en tot moment del que disposa. Com que cada individu té la responsabilitat d’administrar el seu propi compte, el principal risc és la manca de constància en les aportacions i el control del fons personal.

El més important és que l’advocat o advocada en exercici per compte propi pot decidir, cosa que no pot fer gairebé ningú en aquest àmbit. Una decisió que cal meditar, ja que triar el sistema públic de repartiment de la Seguretat Social significa no poder canviar aquesta elecció en el futur, mentre que triar el sistema privat de capitalització individual sí que permet passar al sistema públic.

En resum, cada sistema té les seves regles i l’advocat o l’advocada ha de triar aquell amb el qual se senti més còmode.

 

Capitalització individual a Alter Mutua

Tots els productes per a la jubilació d’Alter Mútua han estat sempre de capitalització individual. Al Títol de Mutualista que es lliura en el moment de contractació s’estableix el capital garantit a la data venciment prevista, les aportacions previstes i el tipus d’interès garantit.

Addicionalment, tots els productes per a la jubilació tenen dret a la participació en beneficis de manera que, si la rendibilitat obtinguda supera l’interès mínim garantit, el benefici es reparteix incrementant el capital acumulat i el capital garantit a la data de venciment prevista. La informació sobre el capital acumulat s’actualitza diàriament i es pot consultar a través de l’Àrea Privada de la web i de l’app.

 

Alter Mútua t’ofereix diferents fórmules d’estalvi a mitjà i llarg termini:

  • Estalvi Futur: mitjançant aportacions puntuals o periòdiques, Estalvi Futur és una assegurança d’estalvi que et garanteix un interès tècnic anual, fet que et permet assegurar el capital que percebràs el dia del seu venciment. Si l’utilitzes com a cobertura per a la jubilació en opció alternativa al RETA, pots deduir-te les aportacions com a despesa professional, fins a 15.266,72 € per a l’any 2023.
  • Pla de Previsió Assegurat (PPA): et garanteix un capital per a la jubilació mitjançant un interès tècnic anual i té els mateixos avantatges fiscals que els plans de pensions. Pots fer aportacions periòdiques o puntuals fins a 1.500 € l’any.

Vols compartir-ho?

Subscriu-te al nostre bloc

Subscriu-te al nostre bloc per rebre un resum dels articles que anem publicant. Rebràs consells per cuidar i protegir la teva salut i el teu benestar, t’informarem de la nostra activitat i estaràs al dia de les nostres promocions.

Publicacions relacionades