Grau en Dret i Màster d’Accés a l’Advocacia: una guia per a futurs advocats

21 agost 2023

Grau en Dret i Màster d’Accés a l’Advocacia: descobreix-ne les etapes, des de les classes teòriques a les pràctiques curriculars, el TFM i l’examen d’accés, i prepara’t per fer el salt a la professió legal amb èxit.

 

Del Grau en Dret

El Grau en Dret i el Màster d’Accés a l’Advocacia són dues titulacions que han esdevingut un referent per a aquells estudiants que volen desenvolupar la seva carrera al món del dret i l’advocacia. L’objectiu d’aquest article és oferir una visió general d’aquestes titulacions, objectius, estructura i sortides professionals.

El Grau en Dret és la titulació que forma els estudiants en els coneixements i les habilitats necessàries per entendre el marc jurídic de la societat, les institucions que el conformen i les relacions entre elles. Es tracta d’una titulació de quatre anys de durada que es pot cursar a universitats públiques i privades de tot el país.

L’objectiu principal del Grau en Dret és oferir una formació integral als fonaments del dret, la seva evolució històrica i la seva relació amb la societat. Els estudiants que cursen aquesta titulació adquireixen una sèrie d’habilitats i competències, com ara el pensament crític, la capacitat d’anàlisi i de síntesi, l’argumentació jurídica i la resolució de problemes complexos. A més, el Grau en Dret ofereix la possibilitat d’especialitzar-se en diferents àrees del dret, com ara el dret penal, el dret civil, el dret laboral, el dret fiscal o el dret internacional.

Un cop finalitzat el Grau en Dret, els estudiants que volen exercir com a advocats han de cursar el Màster d’Accés a l’Advocacia, un màster oficial que té com a objectiu formar els estudiants en les habilitats i competències necessàries per a l’exercici de la professió d’advocat . És un màster d’un any de durada que es pot cursar a diferents universitats de tot Espanya.

 

Del Màster d’Accés a l’Advocacia

El Màster d’Accés a l’Advocacia és un programa de postgrau que té com a objectiu proporcionar als futurs advocats una formació pràctica i especialitzada en l’àmbit de l’advocacia. Aquest màster consta de dues fases: una fase teòrica i una fase pràctica.

La fase teòrica té una durada de sis mesos i es compon de diferents assignatures que proporcionen una formació especialitzada en l’àmbit de l’advocacia. Entre les assignatures que se solen impartir en aquesta fase hi ha: Dret processal civil, Dret processal penal, Pràctica notarial i registral i Pràctica mercantil, entre d’altres. A més de les assignatures, en aquesta fase se solen impartir també tallers i seminaris pràctics on els estudiants tenen l’oportunitat d’aplicar els coneixements adquirits i de desenvolupar habilitats i competències pròpies de l’exercici de l’advocacia.

La fase pràctica del Màster d’Accés a l’Advocacia té una durada de sis mesos i es compon de dues parts: les pràctiques curriculars i el treball de fi de màster.

Les pràctiques curriculars són obligatòries i tenen una durada mínima de tres mesos. Durant aquestes pràctiques, els estudiants tenen l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats i competències en un entorn real, a través de l’execució de tasques pròpies de l’exercici de l’advocacia, sota la supervisió d’un advocat tutor.

El treball fi de màster és un projecte de recerca on l’estudiant haurà d’aplicar els coneixements adquirits al màster i desenvolupar una investigació original sobre un tema relacionat amb l’advocacia. Aquest treball s’haurà de presentar i defensar davant d’un tribunal d’avaluació.

Un cop superades totes les assignatures, les pràctiques curriculars i el treball de fi de màster, els estudiants han d’enfrontar-se a l’examen d’accés a l’advocacia. Aquest examen consta de dues parts: la primera part se centra en matèries teòriques i la segona part en matèries pràctiques.

La primera part de l’examen consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test sobre matèries teòriques, com ara Dret civil, Dret penal o Dret laboral, entre d’altres. La segona part de l’examen es compon de quatre exercicis pràctics en què els estudiants han de demostrar la seva habilitat i competència en l’aplicació dels coneixements teòrics adquirits al màster.

 

De les sortides professionals

Pel que fa a les sortides professionals, tant el Grau en Dret com el Màster d’Accés a l’Advocacia ofereixen nombroses possibilitats. Els titulats en dret poden treballar a despatxos d’advocats, empreses, administracions públiques, etc.

A més, una altra possibilitat és treballar com a advocat independent, creant el seu propi despatx o formant part d’un despatx d’advocats ja existent. En aquest cas, és important destacar que l’advocat independent haurà de ser capaç de gestionar i administrar el seu propi negoci, a més de dur a terme la tasca com a advocat.

Un cop finalitzat el Màster d’Accés a l’Advocacia, els estudiants que hagin superat tots els requisits es poden col·legiar al Col·legi d’Advocats que triïn entre els 83 que formen part del Consejo General de la Abogacía Española i començar a exercir com a advocats. La col·legiació permet a l’advocat formar part d’una institució que li proporciona una sèrie de serveis i prestacions, com ara la formació contínua, la biblioteca, assegurança de responsabilitat civil, departaments d’honoraris, deontologia, seccions, etc., i li ofereix en tot cas la possibilitat d’accedir als jutjats i als tribunals.

Per tant, si estàs interessat a exercir l’advocacia, és important que tinguis en compte aquests requisits i et formis adequadament per poder accedir a la professió. A més, hauràs de tenir en compte que l’advocacia és una professió que exigeix una constant actualització i formació, ja que la legislació i la jurisprudència estan en evolució constant. Per això, és important que mantinguis una actitud d’aprenentatge continu i estiguis al dia de les novetats a l’àmbit legal.

En definitiva, el Grau en Dret i el Màster d’Accés a l’Advocacia són dues titulacions fonamentals per a aquells estudiants de dret que es vulguin dedicar a l’advocacia. Aquestes titulacions proporcionen una formació àmplia i sòlida a l’àmbit del dret, així com una formació específica i pràctica en l’àmbit de l’advocacia. A més, l’advocacia és una professió apassionant i en constant evolució, que ofereix la possibilitat de treballar en diferents àmbits i contribuir a la defensa dels drets i interessos dels ciutadans.

 


Autor: Alberto Cabello Massegosa

Soci director del despatx AC&VM Abogados.
Professor del màster d’accés a l’advocacia amb les especialitats en habilitats de l’advocat eficaç, soft skills, deontologia i col·legiació.
President de la Confederación Española de la Abogacía Joven.

Vols compartir-ho?

Subscriu-te al nostre bloc

Subscriu-te al nostre bloc per rebre un resum dels articles que anem publicant. Rebràs consells per cuidar i protegir la teva salut i el teu benestar, t’informarem de la nostra activitat i estaràs al dia de les nostres promocions.

Publicacions relacionades