L’Assemblea General aprova la gestió de la Junta Directiva, amb una ràtio de solvència del 269%

2 juliol 2024

El passat 27 de juny vam celebrar l’Assemblea General de la mútua, oberta a la participació de tots els mutualistes de manera presencial, telemàtica o mitjançant la delegació de vot, en una jornada que va comptar amb una participació històrica en els prop de 184 anys de la mútua, amb gairebé 900 vots entre presents i representats.

L’Assemblea General va aprovar per una àmplia majoria tots els punts de l’ordre del dia, inclosos l’informe de gestió de la Junta Directiva, els comptes anuals individuals i consolidats corresponents a 2023 i la proposta de distribució i aplicació dels resultats, així com el pressupost per a l’any 2024 i les modificacions estatutàries, reglamentàries i de barems plantejades.

El president de la mútua, José Félix Alonso-Cuevillas, va destacar que en el passat exercici es van gestionar més de 340.000 expedients de prestacions, posant de manifest la cobertura que suposen les prestacions per als mutualistes, principal raó de ser de l’entitat. També va repassar la gestió de l’entitat en diferents àmbits d’actuació, com les millores tecnològiques en la contractació online o la participació institucional de la mútua i, entre les dades econòmiques, va destacar la ràtio de solvència sobre el capital de solvència obligatori assolida l’any 2023, que es va situar en el 269%, un 40% superior a la de l’exercici anterior, sent aquest el millor indicador de la solidesa de l’entitat.

Alonso-Cuevillas va abordar també la incidència que l’anomenat “movimiento J2” ha tingut en la gestió de la mútua durant l’últim any. Tot i que els fets que van originar les reivindicacions d’aquest col·lectiu no són aplicables a la gestió de l’entitat, la mútua no s’oposa a la seva petició d’una “passarel·la” al RETA. El que l’entitat considera inacceptable és la pèrdua del dret a escollir entre mútua i RETA del que gaudeixen actualment els advocats i advocades exercents per compte propi si s’aprova l’anunci fet per la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que seria efectiu a partir de 2027.

Finalment, el president va proposar una modificació en la redacció dels Estatuts per millorar la participació telemàtica dels mutualistes en l’Assemblea General.

Abel Pié, en qualitat de tresorer, va presentar les principals dades econòmiques, detallant que es va assolir una facturació de 48,3 milions €, es van pagar 20,3 milions € en prestacions i les provisions tècniques es van situar en els 230,3 milions €, el que suposa un increment del 11,4% respecte de l’any anterior. El superàvit net de l’exercici va ser de 1,9 milions €.

La rendibilitat de les inversions associades als productes d’estalvi i jubilació va ser del 3,25%, millorant l’obtinguda en els darrers exercicis. Amb l’aprovació dels comptes, aquesta rendibilitat s’ha aplicat amb caràcter immediat als plans d’estalvi dels mutualistes.

Per la seva banda, David Gabarró, director general de la mútua, va presentar diverses propostes de modificacions reglamentàries per millorar la cobertura d’algunes prestacions i la redacció d’alguns textos. Així mateix, va detallar les millores a introduir en els barems de Despeses Mèdiques i Intervencions Quirúrgiques, que estan sotmesos a una revisió constant per tal que estiguin permanentment actualitzats en consonància amb l’evolució de les innovacions sanitàries.

L’Assemblea General es va celebrar al Saló d’Actes del Palauet Casades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, que va acollir els assistents que van participar-hi presencialment, i que van poder debatre i plantejar a la Junta Directiva i el director general totes les qüestions que van considerar adients.

Vols compartir-ho?

Subscriu-te al nostre bloc

Subscriu-te al nostre bloc per rebre un resum dels articles que anem publicant. Rebràs consells per cuidar i protegir la teva salut i el teu benestar, t’informarem de la nostra activitat i estaràs al dia de les nostres promocions.

Publicacions relacionades