• Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció per part del Mutualista, l'import que percebran els beneficiaris tributarà ...

    15 març 2022

  • Les exclusions de l'assegurança d'Orfenesa són les següents: - Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de l’assegurança. ...

    15 març 2022