Si les quotes han estat objecte de deducció o reducció per part del Mutualista, l’import que percebran els beneficiaris tributarà com a rendiment de treball.
Si no han estat objecte de deducció o reducció, l’import que percebran els beneficiaris tributarà per l’impost de successions.