• Les exclusions del Servei de Decessos són les següents: - Conseqüències de malalties greus anteriors a la contractació de l’assegurança. ...

    15 març 2022