Les exclusions del Servei de Decessos són les següents: – Conseqüències de malalties greus anteriors a la contractació de l’assegurança. – Conflictes armats, motins, reacció o radiació nuclear, i fets oficialment declarats com a catàstrofe. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.