Alter Mútua celebra l’Assemblea General i presenta una ràtio de solvència del 228%

4 juliol 2023

El passat 28 de juny vam celebrar l’Assemblea General d’Alter Mútua, oberta a la participació de tots els mutualistes de manera presencial, telemàtica o mitjançant la delegació del seu vot.

El president de la mútua, José Félix Alonso-Cuevillas Sayrol, va destacar que en el passat exercici es va assolir la xifra de 300.000 expedients de prestacions, fet que posa de manifest el nivell de cobertura que suposen totes les prestacions per als mutualistes, principal raó de ser de l’entitat. Com a garantia que la mútua pot afrontar amb comoditat la totalitat de les prestacions dels mutualistes, va assenyalar que la ràtio de solvència sobre el capital de solvència obligatori assolida l’any 2022 es va situar en el 228%, sent aquest un indicador de la solidesa de l’entitat. D’altra banda, la ràtio de solvència sobre el capital de solvència mínim va ser del 741%.

Alonso-Cuevillas també va repassar els canvis normatius que han tingut especial rellevància en l’entitat: la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, que potencia el segon pilar de la previsió social complementària, i que en el cas dels mutualistes exercents per compte propi es concreta en el fet que podran utilitzar Alter Mútua com a segon pilar de la seva previsió social; el Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’estableix un nou sistema de cotització per al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que preveu que cada autònom cotitzi en funció dels seus rendiments nets efectius, i al qual la mútua ha adaptat els seus procediments i requisits; i la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, que va incrementar les pensions com a resposta a la inflació de l’exercici 2022, i que ha comportat l’adaptació de les prestacions i quotes d’alguns mutualistes.

Abel Pié Lacueva, en qualitat de tresorer, va presentar les principals dades econòmiques, detallant que es va assolir una facturació de 47,2 milions €, es van pagar 19,7 milions € en prestacions i les provisions tècniques es van situar en els 206,6 milions €, el que suposa un increment del 11,6% respecte de l’any anterior. El superàvit net de l’exercici va ser de 2,2 milions €.

La retribució als plans d’estalvi i jubilació va ser del 3%, mantenint la rendibilitat obtinguda dels darrers sis anys. Un cop aprovada, aquesta rendibilitat s’aplicarà amb caràcter immediat als plans de jubilació dels mutualistes.

Per la seva banda, David Gabarró Francés, director general de l’entitat, va presentar la nova prestació Jubilació Autònoms que, configurada com a assegurança de vida-estalvi, té l’objectiu de constituir un capital per a la jubilació. Aquesta cobertura serà complementària i voluntària, anirà adreçada a mutualistes que exerceixen per compte propi, i els permetrà deduir en l’IRPF l’import aportat, fins a un límit establert cada any, en concepte d’aportacions a plans de previsió. Per a l’any 2023 aquesta limitació està fixada en 4.250 euros.

Així mateix, va presentar diverses propostes de modificacions reglamentàries i de barems, per ajustar i/o actualitzar alguns textos i adaptar les prestacions a les noves tècniques medicoquirúrgiques.

L’Assemblea General es va celebrar a la sala Alter Mútua del Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. En el transcurs de la reunió, els mutualistes que així ho van voler, van poder intervenir i debatre obertament amb la Junta Directiva i el director general sobre diferents qüestions i inquietuds, i els representants de l’entitat van assumir el compromís de valorar convenientment les peticions efectuades.

L’Assemblea General va concloure aprovant per àmplia majoria l’informe de gestió, els comptes anuals individuals i consolidats corresponents al 2022 i la proposta de distribució i aplicació dels resultats. També es va aprovar el pressupost per a l’any 2023, així com les modificacions reglamentàries i de barems plantejades.

Vols compartir-ho?

Subscriu-te al nostre bloc

Subscriu-te al nostre bloc per rebre un resum dels articles que anem publicant. Rebràs consells per cuidar i protegir la teva salut i el teu benestar, t’informarem de la nostra activitat i estaràs al dia de les nostres promocions.

Publicacions relacionades