• Una de les raons per sotmetre’s a una cirurgia de la vista és corregir els defectes de refracció.

    18 abril 2022