Per què ser advocat? Vocació vs professió

31 març 2023

L’elecció d’una carrera és una decisió transcendental que pot marcar el rumb de la nostra vida. És una elecció que ha d’estar basada en una reflexió profunda sobre les nostres passions, habilitats i objectius personals. En el cas de l’advocacia, aquesta elecció pot generar una sèrie de preguntes i reflexions sobre la naturalesa de la professió i el seu valor intrínsec.

Per què ser advocat? És una qüestió de vocació o de professió?

En primer lloc, és important definir què entenem per vocació i per professió. La vocació és una inclinació natural cap a una activitat determinada, una crida interior que ens porta a seguir una determinada carrera professional. D’altra banda, la professió és una activitat que s’exerceix de manera habitual i que requereix una formació especialitzada i un coneixement tècnic.

En el cas de l’advocacia, podem dir que és una carrera que pot ser tant una vocació com una professió. Per una banda, molts estudiants de dret senten una inclinació natural cap a la justícia i el dret. Els apassiona la idea de defensar els drets dels altres, de lluitar contra la injustícia i trobar solucions als problemes legals. Aquesta inclinació natural cap a l’advocacia és una vocació que es pot alimentar i cultivar al llarg de la formació acadèmica i pràctica.

D’altra banda, la formació acadèmica en Dret és una base fonamental per exercir l’advocacia de manera ètica i eficaç. A més, l’advocacia és una professió que exigeix una contínua actualització i formació per poder estar al dia dels canvis legislatius i jurisprudencials.

Quines són les virtuts de la professió d’advocat?

L’advocacia és una professió que té com a objectiu la defensa dels drets dels altres. Els advocats són els encarregats de protegir els drets i les llibertats fonamentals de les persones, de vetllar per la igualtat i la justícia. Ser advocat és tenir la responsabilitat de garantir que es respectin els drets de totes les persones, independentment del seu origen, gènere o situació social.

Així mateix, l’exercici de l’advocacia implica un grau alt de compromís i dedicació. Els advocats tenen la responsabilitat de defensar els interessos dels seus clients de manera eficaç i rigorosa. Això requereix gran capacitat de treball, atenció constant als detalls i capacitat d’anàlisi i de síntesi de la informació.

A més, l’advocacia és una professió que ofereix una gran varietat d’especialitzacions i àrees de pràctica. Els advocats es poden especialitzar en dret civil, mercantil, penal, laboral, fiscal, entre molts d’altres. Això vol dir que cada advocat pot trobar la seva pròpia àrea d’interès i desenvolupar una carrera especialitzada i satisfactòria.

Per acabar, l’advocacia ofereix grans oportunitats de creixement i desenvolupament professional. Els advocats poden treballar en diferents àrees, com l’assessoria jurídica, l’advocacia d’empresa, el litigi, la mediació, l’arbitratge o la docència, tant al sector públic com al privat. A més, permet desenvolupar habilitats i competències transversals molt valorades en altres àmbits com ara la capacitat de persuasió, la negociació, l’oratòria, la comunicació, la gestió de conflictes o la resolució de problemes.

10 motius per dedicar-se a l’advocacia

A continuació, agruparem en un decàleg els motius pels quals s’hauria de dedicar un estudiant de Dret a l’advocacia, i com la passió i el compromís poden fer d’aquesta professió la millor del món:

  1. Defensar els drets i les llibertats fonamentals

L’advocacia és una professió que té com a objectiu defensar els drets i les llibertats fonamentals de les persones. És un treball noble i gratificant, que permet ajudar aquells que necessiten protegir els seus drets.

  1. Lluitar contra la injustícia

Els advocats tenen l’oportunitat de lluitar contra la injustícia i de contribuir a construir una societat més justa i equitativa.

  1. Contribuir al bé comú

L’advocacia permet contribuir al bé comú generant una diferència positiva i palpable a la societat.

  1. Desenvolupar habilitats transversals

L’advocacia és una professió que permet desenvolupar habilitats transversals molt valorades en altres àmbits, com ara la capacitat de persuasió, la negociació, la gestió de conflictes o la resolució de problemes.

  1. Oportunitats de creixement i desenvolupament professional

Els advocats poden treballar en diferents àrees, com l’assessoria jurídica, el litigi o la docència, tant al sector públic com al privat. A més, l’advocacia ofereix oportunitats de creixement i desenvolupament professional a llarg termini.

  1. Exercici de la creativitat

L’advocacia és una professió que permet l’exercici de la creativitat, ja que cada cas és diferent i requereix un enfocament personalitzat.

  1. Respecte per la llei i les normes

L’advocacia és una professió que requereix el coneixement i el respecte per la llei i les normes, fet que contribueix a la formació de ciutadans compromesos amb l’Estat de dret.

  1. Comprendre la complexitat del món jurídic

L’advocacia permet comprendre la complexitat del món jurídic i com aquest afecta la societat en conjunt.

  1. Treballar en equip

L’advocacia és una professió que requereix treballar en equip, amb altres companys o col·laboradors, la qual cosa permet desenvolupar habilitats de col·laboració i comunicació efectiva.

  1. Satisfacció personal

L’advocacia pot ser una professió molt gratificant en termes personals, ja que permet ajudar les persones a resoldre els seus problemes i protegir els seus drets, fet que pot generar una gran satisfacció personal.

Reptes de la professió d’advocat

Tot i això, ser advocat també implica enfrontar-se a una sèrie de desafiaments i dificultats. L’advocacia és una professió exigent que requereix una gran dedicació i compromís. Els advocats poden enfrontar-se a situacions d’estrès, pressió i conflictes ètics que poden afectar el benestar emocional i psicològic. A més, la competència al mercat laboral pot ser elevada i la manca d’experiència pot dificultar l’accés a certes àrees de pràctica.

Per això, és important que els estudiants de dret i els joves advocats siguin conscients dels pros i els contres de l’advocacia, i valorin adequadament la seva elecció professional. És important que es formin de forma rigorosa i exigent, que desenvolupin habilitats transversals i que es mantinguin al dia de les novetats legislatives i jurisprudencials. Així mateix, és fonamental que es mantinguin motivats i compromesos amb la defensa dels drets i les llibertats fonamentals, i que valorin la importància social i ètica del seu treball.

Ser advocat pot ser tant una vocació com una professió. Els advocats tenen la responsabilitat de defensar els drets dels altres, de lluitar contra la injustícia i de vetllar per la igualtat i la justícia. L’advocacia és una professió exigent que requereix una gran dedicació i compromís, però que també ofereix grans oportunitats de creixement i desenvolupament professional. Els estudiants de dret i els joves advocats han de ser conscients dels pros i contres de l’advocacia, i valorar-ne adequadament l’elecció professional.

És per tot el que hem destacat pel que hem de determinar que l’advocacia és una professió apassionant i gratificant que requereix una gran dedicació i compromís, però que també ofereix grans oportunitats de creixement i desenvolupament professional. Els estudiants de dret que sentin la passió i el compromís per la defensa dels drets i llibertats fonamentals, i valorin la importància social i ètica del seu treball, poden trobar en l’advocacia la millor professió del món.

 


Autor: Alberto Cabello Massegosa
Soci director del despatx AC&VM Abogados.
Professor del màster d’accés a l’advocacia amb les especialitats en habilitats de l’advocat eficaç,
soft skills, deontologia i col·legiació.
President de la Confederación Española de la Abogacía Joven.

Vols compartir-ho?

Subscriu-te al nostre bloc

Subscriu-te al nostre bloc per rebre un resum dels articles que anem publicant. Rebràs consells per cuidar i protegir la teva salut i el teu benestar, t’informarem de la nostra activitat i estaràs al dia de les nostres promocions.

Publicacions relacionades