• Les exclusions de l'assegurança d'Incapacitat Professional i Hospitalària són les següents: - Malalties o processos anteriors a la contractació de ...

    15 març 2022