• Sí, quan et jubilis podràs triar entre cobrar tot el capital acumulat, convertir-lo en una renda vitalícia, o cobrar una ...

  15 març 2022

 • No, a Alter Mútua el teu capital i rendibilitat estan garantits.

  15 març 2022

 • La participació en beneficis és la distribució entre els assegurats, quan s'acaba l'exercici, dels excedents de rendibilitat que ha aconseguit ...

  15 març 2022

 • Si les aportacions han estat objecte de deducció o reducció per part del mutualista, l'import que percebran els beneficiaris tributarà ...

  15 març 2022

 • Només tributaran els beneficis obtinguts, com a rendiments de capital mobiliari. No obstant, si les aportacions han estat objecte de ...

  15 març 2022

 • Si les aportacions han estat objecte de deducció o reducció, el capital percebut tributarà com a rendiment de treball. Si ...

  15 març 2022

 • Quan hagin transcorregut dos anys des del començament de la cobertura, podràs rescatar el capital acumulat sempre que aquest no ...

  15 març 2022