• Les exclusions de l'assegurança de Dependència són les següents: - Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de ...

    15 març 2022

  • No, des del moment en  què es comença a percebre la prestació de dependència, independentment del grau d'aquesta, s'eximeix del ...

    15 març 2022