Les exclusions de l’assegurança d’Incapacitat Temporal són les següents: – Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança. – Autolesions provocades pel propi assegurat. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.