Les exclusions de l’assegurança d’Intervencions Quirúrgiques són les següents: – Tractaments exclusivament estètics. – Actes derivats de patologies prèvies a la inscripció. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.