Les exclusions de l’assegurança d’Incapacitat Permanent Absoluta són les següents: – Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de l’assegurança. – Autolesions provocades intencionadament pel propi assegurat. – Actes d’imprudència temerària, esports de risc. – Lesions originades per cirurgies o tractaments no mèdics o situacions que no siguin clínicament comprovables. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.