Les exclusions de l’assegurança de Despeses Mèdiques són les següents: – Tractaments exclusivament estètics, i diagnòstics i reconeixements sistemàtics. – Patologies orgàniques psíquiques o toxicomanies adquirides prèvies a la inscripció. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.