Les exclusions de l’Assegurança de Salut són les següents: – Malalties o processos anteriors a la contractació de l’assegurança. – Malalties o accidents laborals o de circulació, o la pràctica esportiva professional, ja que són activitats que estan cobertes per assegurances obligatòries. – Hospitalització per tractaments exclusivament estètics, excepte si és a causa d’accident o per reconstrucció mamària postmastectomia. – Autolesions provocades pel propi assegurat. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.