Avís Legal

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya té la seu al carrer Roger de Llúria, 108 de Barcelona i el C.I.F. núm. V08264178.

El web d’Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya consta d’una part pública o extranet on s’aconsella i s’informa els usuaris sobre temes relacionats amb els serveis oferts per l’entitat.

La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’autorització expressa d’Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya és una infracció castigada per la legislació vigent.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar-ne i impedir-ne l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (d’ara endavant, l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya, al mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web d’Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya pot ser visitada lliurement pels usuaris, excepte les àrees reservades.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquest Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement del usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i els interessos de tercers. La responsabilitat de lús de la informació continguda a la pàgina web és de l’usuari.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda a pàgines web no elaborades per Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers d’informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya.