• Les malalties de l’envelliment disminueixen les capacitats cognitives, conductuals i la mobilitat, fet que pot condicionar la convivència.

    21 març 2022