Informació

Banner Izquierdo
La Junta directiva d’Alter Mútua dels Advocats, en reunió celebrada el 28 de novembre de 2018, va acordar per unanimitat elegir al Sr. Màrius Miró Gili com a nou Defensor del Mutualista
28/11/2018


La Defensora del Mutualista, Sra. Núria de Gispert i Català anuncia la seva renúncia al càrrec mitjançant carta adreçada al president de l’entitat
25/10/2018


Alter Mútua dels Advocats ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi
14/04/2015

En el cent setanta-cinquè aniversari Alter Mútua dels Advocats ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi pel Govern de la Generalitat, amb motiu dels seus valors de solidaritat, l’ajuda mútua i la consciència col·lectiva.

El lliurament de la Creu de Sant Jordi es realitzarà el proper dia 4 de maig al Palau de la Generalitat.

La Mútua exerceix una modalitat asseguradora de caràcter voluntari, alternatiu i complementari al sistema públic de la Seguretat Social.

Aquesta distinció encara ens motiva més en el nostre ferm compromís de continuar en l’assoliment d’una societat millor, d’anar incorporant les preocupacions socials i de drets humans com a part de l’estratègia per al compliment de les nostres finalitats.

[+]Informació


El TSJC admet la capitalització de l'atur per al pagament de les quotes d'Alter Mútua
25/10/2013

[+]Informació


La Comisión Nacional de la Competencia resol sobre l'expedient sancionador contra la MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA
03/10/2013

Alter Mútua dels Advocats expressa la seva satisfacció amb la resolució adoptada per la Comisión Nacional de la Competencia del 18 de setembre de 2013 pel que fa a l’acabament convencional de l'expedient sancionador s/0291/10 obert contra la Mutualidad General de la Abogacía per obstaculització a la lliure competència.
[+]Informació


La Seguretat Social confirma l’Alternativitat Compartida
05/07/2013

Ofici de data 5 de juliol de 2013 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social en el que expressa el seu criteri envers la compatibilitat de les dues Mútues de Previsió Social de l’advocacia per al compliment de la Disposició Addicional 46 de la Llei 27/2011.
[+]Informació


Modificació dels Estatuts del Consejo General de la Abogacía Española
13/06/2013

En la sessió del Ple del CGAE celebrat el passat dia 12 de juny, es va aprovar una modificació de la lletra g/ de l'article 8 dels estatus, que fa referencia a un dels requeriments necessaris per causa alta en els Col·legis d'Advocats de tot el territori nacional, el text diu així:

" g/ Formalizar el ingreso en el Régimen de la Seguridad Social o en una entidad o mutua de previsión social alternativa a ese régimen, de conformidad con la legislación vigente "


Nota Informativa
1/05/2013

Nota sobre l'afectació del que preveu el RDL 5/2013 sobre mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu per aquells professionals per compte pròpia que de forma simultània desenvolupen una activitat professional amb la percepció de la Pensió de jubilació
[+] Información


Acord de col·laboració entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola y Alter Mutua dels Advocats
30/12/2011
Acuerdo CGAE
President d’Alter Mutua dels Advocats, José Félix-Alonso Cuevillas i el President del CGAE Carlos Carnicer al moment de la signatura del conveni de colaboració.
El passat 22 de Desembre es va firmar el conveni de col·laboració entre el Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) i Alter Mutua dels Advocats, entitat alternativa al RETA a tot el territori de l’Estat, per a integrar els processos informàtics d’ambdues institucions a través de RedAbogacía. Aquesta fusió telemàtica facilitarà i simplificarà l’alta dels advocats a Alter Mutua des de qualsevol Il·lustre Col·legi d’Advocats
d'Espanya. Així mateix en l’esmenta’t conveni el CGAE es compromet a incloure l’opció per a tramitar l’alta a Alter Mutua dels Advocats en el procediment de finestreta única i la col·laboració en la promoció del pack de benvinguda a l’advocacia de tots els nous col·legiats.

Alter Mutua ja és Alternativa a Autònoms per a TOTS els Advocats d’Espanya

Alter Mutua de Previsió Social dels Advocats, amb més de 25.000 assegurats i com entitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms per als advocats que exerceixen en la comunitat de Catalunya, ha ampliat el seu àmbit d’actuació, d’acord amb la Resolució del 24 de juliol de 2007 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

– Accedir al BOE del 13/8/2007 disp.15380 –

Per aconseguir que tots els Advocats tinguin les mateixes opcions, amb independència d’on exerceixin la seva activitat professional, Alter Mútua ha estat:

  • Autoritzada pel Ministeri d’Economia i Hisenda, per a l’exercici de l’activitat asseguradora com a mútua de previsió social en tot el territori nacional.

    – Accedir al BOE del 23/07/2009 disp.12257 –

  • I reconeguda d’Ofici pel Ministeri de Treball i Immigració, com entitat alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

    – Consultar l’Ofici –

Alter Mútua dels Advocats, la millor alternativa per a tots els advocats

Per a més informació:
Telèfon: 93 207 77 75
Email: assesors@altermutua.com
Web: [+info]

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play