ALTER PROFESSIONAL i ALTER PROFESSIONAL JOVE

La cobertura alternativa més completa i segura per poder exercir per compte propi

ALTER PROFESSIONAL és el conjunt de cobertures alternatives més complet del mercat. Creat pensant en el que necessita l'advocat que exerceix per compte propi, amb avantatges i innovacions importants per oferir en tot moment la màxima qualitat.

ALTER PROFESSIONAL JOVE, s'adapta als Advocats Joves menors de 41 anys que inicien en la professió, oferint la possibilitat de pagar menys durant els 3 primers anys.

Opció alternativa a autònoms
PRESTACIONS PER INCAPACITAT Cobertura Alter Alter Plus
Incapacitat transitòria per malaltia o accident* Primers 90 dies fq 7d: 30€/dia
A partir del dia 91è: 46€/dia
V V
Incapacitat professional parcial* 15€/dia V V
Pensió per incapacitat permanent absoluta De 475 a 1.200€/mes V V
Pensió vitalícia en cas de dependència severa 500€/mes V
Pensió vitalícia en cas de gran dependència 1.000€/mes V
Subsidi per maternitat o adopció 3.000€ V V
Subsidi per paternitat 1.500€ V V
Lactància natural o artificial 1.125€ V V
Cobertura per perill vital de la mare o el fetus 30€/dia, 46€/dia V V
Hospitalització per malaltia o accident 72€/dia, Semicrítics:144€/dia, UCI:216€/dia) V V
Hospitalització por patologies de l’embaràs i part 72€/dia, Semicrítics:144€/dia, UCI:216€/dia) V V
PRESTACIONS PER MORT
Pensió de Viduïtat De 375 a 1.200€/mes V V
Pensió Orfenesa De 150 a 600€/mes/fill V V
Capital per mort per qualsevol causa Capital consolidat V V
Servei d’Enterrament 3.500€ V V
PRESTACIONS DE JUBILACIÓ
Pensió estimada de jubilació De 475 a 1.200€/mes V V
PRESTACIONS I SERVEIS SOCIALS
Prestacions socials Gratuït V V
Atenció psicològica i orientació social 24h Gratuït V V
Servei d’orientació nutricional Gratuït V V
Servei de Conservació de Cèl·lules Mare Accés amb 20% descompte V V
Atenció psicològica presencial Gratuït (3 sessions gratuïtes) V V
SUBSIDIS MÈDICS ECONÒMICS
Intervencions quirúrgiques i proves de diagnòstic Indemnització barem V
Indemnització per odontologia Indemnització barem V
Subsidi per despeses mèdiques Indemnització barem V
Subsidi per ortopèdia i pròtesi Indemnització barem V
Subsidi per òptica: ulleres, ulleres sol i lents contacte Indemnització barem V
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
Assegurança de Salut V

*En la cobertura per Incapacitat transitòria i Incapacitat professional parcial queden inclosos els trastorns per estrés, ansietat, malalties psicològiques i psiquiàtriques, i els accidents esdevinguts per la pràctica d’esports.

Avui en dia és molt important estar ben protegit, més encara quan treballem per compte propi i tot depèn de nosaltres.

PRESTACIONS PER INCAPACITAT

Incapacitat Professional i Hospitalària
Indemnització econòmica diària en cas de malaltia o accident en qualsevol àmbit de la vida personal i professional i indemnització en cas d’hospitalització per qualsevol causa i des del primer dia. També cobreix un subsidi per incapacitat professional parcial, maternitat, lactància, paternitat i adopció.

Subsidi per Hospitalització
Indemnització econòmica diària en cas d’ingrés en una clínica o un hospital a partir del primer dia, inclou hospitalització per maternitat, doble indemnització en cas d’hospitalització en unitat de semicrítics i triple indemnització en cas d’estada a l’UVI o l’UCI.

Incapacitat Permanent Absoluta
Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

Assegurança de Dependència
Pensió mensual vitalícia en cas d’incapacitat per desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma. Cobreix l’estat de gran dependència i també la dependència severa i està adaptada al que preveu la normativa estatal (Llei 39/2006).

PRESTACIONS PER MORT

Prestació de Viduïtat
Renda mensual vitalícia que se satisfarà al cònjuge o parella designada en el cas de mort del mutualista.

Prestació d’Orfenesa
Renda mensual en cas de mort de la persona assegurada que se satisfarà als seus fills, o menors tutelats, fins que compleixin l'edat de 18, 21 o 25 anys, segons la modalitat de contractació subscrita.

Mort per qualsevol causa
Indemnització del capital consolidat per a la jubilació als beneficiaris designats en cas de mort per qualsevol causa del mutualista.

Servei d’Enterrament
És un producte flexible que combina la prestació del servei integral d’assistència i assessorament amb la possibilitat d’indemnització econòmica. Inclou també la incineració, l’assistència en viatge familiar, les despeses mèdiques a l’estranger i el trasllat nacional i internacional.

Telèfon d’urgència 24 hores: 902 202 006
Telèfon d’assistència en viatge a l’estranger: +34 915 14 99 20

PRESTACIONS DE JUBILACIÓ

Estalvi Futur Jubilació
És un pla d’estalvi amb avantatges exclusius per gaudir d’una jubilació sense ensurts i amb la màxima cobertura, ja que garanteix un interès fix i la participació en els beneficis obtinguts durant cada exercici, i la flexibilitat de poder disposar dels estalvis en qualsevol moment.

Pla de Previsió Assegurat
És un pla d’estalvi pensat per a la jubilació amb un interès fix garantit, a més de la participació en els beneficis obtinguts durant cada exercici, i amb avantatges fiscals per a tots els advocats i els seus familiars.

PRESTACIONS I SERVEIS SOCIALS

Prestacions Socials
Cobertura gratuïta que té com a objecte estendre l’acció protectora de la Mútua cap a aquelles situacions d’infortuni, mitjançant principalment ajuts econòmics temporals.

Servei d’Orientació Social
Servei gratuït per a tots els mutualistes i els seus familiars de primer grau que consisteix a orientar sobre els recursos relacionats amb l’àmbit social. També inclou l’accés amb descomptes a serveis domiciliaris, centres residencials, centres sociosanitaris i centres de dia.

Servei d’Orientació Nutricional
Consultoria nutricional gratuïta per a mutualistes i els seus familiars que consisteix en l'assessorament personalitzat per part d'un equip de professionals de la nutrició en base a les particularitats de cada usuari per a poder gaudir dels beneficis d'una alimentació saludable.

Servei de Conservació de Cèl·lules Mare
Accés amb descomptes per al mutualista, les persones assegurades a alguna prestació d'Alter Mútua dels Advocats i els seus cònjuges o parelles, per a la conservació de les cèl•lules mare de la sang i el teixit del cordó umbilical en bancs privats per a garantir la disponibilitat absoluta a les cèl·lules mare del bebè per a ús propi o intrafamiliar.

Atenció psicològica presencial
Atenció psicològica personalitzada en els processos de dol que inclou tres sessions d’assistència al dol gratuïtes per al familiar sempre que accedeixi al servei dins els sis primers mesos des de la data de la mort.

SUBSIDIS MÈDICS ECONÒMICS

Subsidi per Intervencions Quirúrgiques
Indemnització econòmica en cas d’intervenció quirúrgica, exploracions o tractaments especials en qualsevol centre assistencial, clínica, hospital públic o privat, i en qualsevol zona geogràfica, segons el barem establert. També queda inclosa la indemnització per tractaments d’odontologia.

Subsidi per Despeses Mèdiques
Indemnització econòmica per cobrir les despeses econòmiques estimades amb motiu d’una malaltia, així com les despeses per òptica, ortopèdia o pròtesi.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Assegurança de Salut
Ofereix atenció sanitària privada i una cobertura a mida per a la salut de tota la família, amb cobertures especials, com són la lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb la possibilitat de reemborsament de despeses, odontologia, vasectomia i lligadura de trompes, inseminació artificial, i serveis complementaris de psicoteràpia, homeopatia, acupuntura, medicina natural, cirurgia estètica i ortodòncia.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play