Prestació de Viduïtat

La seguretat per a qui més estimes

Renda mensual vitalícia que se satisfarà al cònjuge o parella designada en el cas de mort del mutualista.

Modalitats de contractació:

  • Renda constant: el cònjuge o parella percep la mateixa renda durant tota la seva vida.
  • Renda creixent: el cònjuge o parella percep una renda durant tota la seva vida que es revaloritza anualment segons el percentatge pactat en la pòlissa que normalment és l’equivalent a l’índex de preus al consum (IPC).
  • Dues modalitats de contractació per adaptar la cobertura a les seves necessitats
  • Flexibilitat per poder modificar la modalitat i la renda contractada quan es desitgi
  • Cobertura del risc de mort per qualsevol causa
  • Cobertura de suïcidi a partir del primer any de vigència de l’assegurança

Períodes de carència

  • Qualsevol causa: cobertura immediata
  • Suïcidi: 12 mesos

Productes relacionats

Assegurança de Vida:
Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

Servei d'Enterrament:
És un producte flexible que combina la prestació del servei integral d’assistència i assessorament amb la possibilitat d’indemnització econòmica. Inclou també la incineració, l’assistència en viatge familiar, les despeses mèdiques a l’estranger i el trasllat nacional i internacional.

Prestació d'Orfenesa:
Renda mensual en cas de mort de la persona assegurada que se satisfarà als seus fills, o menors tutelats, fins que compleixin l’edat de 18, 21 o 25 anys, segons la modalitat de contractació subscrita.

Prestació de Jubilació:
Pensió o capital en el moment de la jubilació que pot ser reversible a favor del cònjuge o parella designada en cas de mort del mutualista.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play