Assegurança de Vida

La tranquil·litat de sentir-se segur

Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

 • Flexibilitat en la contractació del capital
 • Possibilitat de complementar la cobertura amb:
  • capital en cas de mort per accident
  • capital en cas d’invalidesa professional
  • renda mensual en cas d'invalidesa permanent absoluta
  • renda mensual en cas de dependència severa i gran dependència
  • renda mensual en cas d’orfenesa dels fills o menors tutelats
 • Possibilitat de fraccionar la prima anual sense recàrrec
 • Protecció per al capital pendent d’amortitzar de la hipoteca
 • Per a més tranquil·litat, la cobertura es renova cada any de forma automàtica
 • Protecció econòmica per a tota la família
 • Possibilitat d’obtenir una assegurança a mida per a l’advocat i la seva família

Períodes de carència

 • Malaltia: cobertura immediata
 • Accident: cobertura immediata
 • Suïcidi: 12 mesos

Productes relacionats

Invalidesa Professional:
Indemnització del capital assegurat en cas que el mutualista no tingui la capacitat de desenvolupar l’exercici de l’advocacia a causa de reduccions anatòmiques o funcionals greus per malaltia o accident.

Incapacitat Permanent Absoluta:
Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

Prestació d'Orfenesa:
renda mensual en cas de mort de la persona assegurada que se satisfarà als seus fills, o menors tutelats, fins que compleixin l’edat de 18, 21 o 25 anys, segons la modalitat de contractació subscrita.

Prestació de Viduïtat
Renda mensual vitalícia que se satisfarà al cònjuge o parella designada en el cas de mort de la persona assegurada.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play