Pla de Previsió AsseguratTreballem per assegurar el teu futur

És un pla d’estalvi pensat per a la jubilació de tots els advocats i els seus familiars amb un interès fix garantit durant tota la seva vigència, a més de la participació en els beneficis obtinguts durant cada exercici.

El Pla de Previsió Assegurat té avantatges fiscals per a tots els advocats, tant per als que treballen per compte propi i estan a la Mútua com a opció alternativa al règim d’autònoms com per als que treballen per compte aliè i estan dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 22/2005. El Pla de Previsió Assegurat permet estendre els seus avantatges als familiars, persones amb les quals convisqui l’advocat i els seus treballadors, ja que també ells es poden beneficiar del millor estalvi i tracte fiscal.

  • Protecció per a la jubilació.
  • Màxima rendibilitat: interès tècnic fix garantit durant tota la vigència del pla.
  • Participació en els beneficis: si la rendibilitat obtinguda supera l’interès fix garantit, el benefici reverteix sobre els seus estalvis.
  • Flexibilitat: les aportacions es poden fer de forma periòdica o única.
  • Llibertat d’aportació: les aportacions es poden fer amb periodicitat mensual, trimestral, semestral, anual o única.
  • Protecció familiar: en cas de mort del mutualista els familiars reben els estalvis acumulats.
  • El millor tracte fiscal: amb els productes d’estalvi de la Mútua s’aconsegueix una reducció fiscal de la base imposable. Els advocats que treballen per compte propi i estan a la Mútua com a opció alternativa al règim d’autònoms tenen la possibilitat de deduir-se les aportacions realitzades com a despesa professional.
  • Un interès sense fluctuacions ni sorpreses inesperades. Els plans d’estalvi d’Alter Mútua asseguren un interès garantit tota la vida, a més de la participació dels beneficis obtinguts a cada exercici.
Rendibilitat mitjana 3 darrers exercicis

3,00%

D’acord amb el que preveu l’Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers, l’indicador de risc d’aquest producte és el informat en el quadre adjunt i les alertes de liquiditat són les que es detallen a continuació:

Avantatges Fiscals

Els plans d'estalvi de la Mútua ofereixen la major rendibilitat i alhora importants avantatges fiscals, ja que les aportacions que realitzes es poden reduir el 100% de la teva base imposable, o bé, si treballes per compte propi i estàs a Alter Mútua com a opció alternativa al Règim de Treballadors Autònoms (RETA), te les pots deduir com a despesa de l'activitat professional.

Límits de deducció/reducció fiscal segons la Llei 36/2006:

Import màxim reduïble de la base imposable Import total objecte deducció/ reducció
Advocats que estan a Alter Mútua com a opció alternativa al règim d'autònoms 8.000 €*  8.000 € 
Altres advocats i familiars 8.000 €*  8.000 € 

*Límit sempre que no superi el 30% del rendiment net del treball

 

D’acord amb el que preveu l’Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers, l’indicador de risc d’aquest producte és el informat en el quadre adjunt i les alertes de liquiditat són les que es detallen a continuació:

1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu de
menor risc i 6/6 de major risc.
"El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions".
"El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas de esdeveniment d’alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions".

Productes relacionats

Assegurança de Dependència:
Pensió mensual vitalícia en cas d’incapacitat per desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma. Cobreix l’estat de gran dependència i també la dependència severa i està adaptada al que preveu la normativa estatal (Llei 39/2006).

Estalvi Futur:
És un pla d’estalvi amb avantatges exclusius per gaudir d’una jubilació sense ensurts i amb la màxima cobertura, ja que garanteix un interès fix i la participació en els beneficis obtinguts durant cada exercici, i la flexibilitat de poder disposar dels estalvis en qualsevol moment.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play