Prestació d'Orfenesa

La seguretat pels qui més estimes

Renda mensual en cas de mort de la persona assegurada que se satisfarà als seus fills, o menors tutelats, fins que compleixin l’edat de 18, 21 o 25 anys, segons la modalitat de contractació subscrita.

  • Dues modalitats de contractació per a adaptar la cobertura a les seves necessitats.
  • Flexibilitat per a poder modificar la modalitat i l’opció de contractació quan es vulgui.
  • Cobertura del risc de mort per qualsevol causa sense cap limitació territorial ni professional.
  • Cobertura de suïcidi a partir del primer any de vigència de l’assegurança.

Períodes de carència

  • Qualsevol causa: cobertura immediata
  • Suïcidi: 12 mesos

Productes relacionats

Assegurança de Vida:
Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

Prestació de Viduïtat
Renda mensual vitalícia que se satisfarà al cònjuge o parella designada en el cas de mort de la persona assegurada.

Servei d’Enterrament:
És un producte flexible que combina la prestació del servei integral d’assistència i assessorament amb la possibilitat d’indemnització econòmica. Inclou també la incineració, l’assistència en viatge familiar, les despeses mèdiques a l’estranger i el trasllat nacional i internacional.

Assegurança de Salut:
Ofereix atenció sanitària privada i una cobertura a mida per a la salut de tota la família, amb cobertures especials, com són la lliure elecció de ginecòleg i pediatre amb la possibilitat de reemborsament de despeses, odontologia, vasectomia i lligadura de trompes, inseminació artificial, i serveis complementaris de psicoteràpia, homeopatia, acupuntura, medicina natural, cirurgia estètica i ortodòncia. En el cas de mort del mutualista, Alter Mútua assumeix el cost de les quotes dels seus fills menors de 18 anys durant un any.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play