Incapacitat Professional i Hospitalària

La confiança de tenir els ingressos garantits

Indemnització econòmica diària en cas d'incapacitat transitòria per malaltia o accident en qualsevol àmbit de la vida personal i professional. També cobreix el subsidi per incapacitat parcial en el cas de que només es pugui desenvolupar parcialment l'exercici de l'advocacia i una indemnització econòmica diària en el cas d'hospitalització per qualsevol causa i des del primer dia de l’ingrés amb triple indemnització en cas d’estada a la UCI/UVI.

A més cobreix un subsidi per maternitat, lactància natural o artificial, paternitat i adopció.

Cobertura

 • Indemnització per incapacitat transitòria:
  • Durant els 90 primers dies: 30 euros/dia
  • A partir del dia 91: 46 euros/dia (1.380 euros mensuals)
 • Indemnització per incapacitat transitòria parcial: 15 euros/dia
 • Maternitat: 3.000 euros
 • Lactància: 1.125 euros
 • Paternitat: 1.500 euros
 • Adopció: 3.000 euros
 • Hospitalització per qualsevol causa: 72,12 euros/dia
 • Hospitalització en Unitat Semicrítics: 144,24 euros/dia
 • Hospitalització en UCI o UVI: 216,36 euros/dia
Altres avantatges:
 • Cobertura vitalícia.
 • Les quotes no augmenten amb l'edat

Cobertures especials:

 • Complicacions durant l'embaràs
 • Avortament
 • Trastorns per estrès
 • Malalties degeneratives del sistema nerviós central
 • Toxicomanies
 • Accidents per la pràctica d’esports professionals
 • Trastorns mentals i del comportament
 • Accident, malaltia professional i malaltia no professional
 • Processos de convalescència i rehabilitacions
 • Hospitalització per malaltia i accident
 • Hospitalització per part
 • Hospitalització en cas d'intervenció quirúrgica

Períodes de carència

 • Accident: cobertura immediata
 • Malaltia: 6 mesos
 • Embaràs, maternitat i lactància: 8 mesos
 • Paternitat: 8 mesos
 • Adopció: 8 mesos

Franquícia

 • Sense franquícia en el cas que la incapacitat parcial provingui d’una incapacitat transitòria
 • En les demés situacions: franquícia 7 dies

Productes relacionats

Intervencions Quirúrgiques:
Indemnització econòmica en cas d’intervenció quirúrgica, exploracions o tractaments especials en qualsevol centre assistencial, clínica, hospital públic o privat, i en qualsevol zona geogràfica, segons el barem establert. També queda inclosa la indemnització per tractaments d’odontologia.

Despeses Mèdiques:
Indemnització econòmica per cobrir les despeses econòmiques estimades amb motiu d’una malaltia, així com les despeses per òptica, ortopèdia o pròtesi.

Incapacitat Permanent Absoluta:
Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play