Incapacitat Permanent Absoluta

El millor suport per a tu i la teva família

Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

 • Flexibilitat en la contractació de la renda mensual fins a 1.200 euros al mes
 • Cobertura en cas d'invalidesa que impedeixi desenvolupar qualsevol tipus de professió a causa de:
  • Malaltia comuna
  • Malaltia professional
  • Accident en la vida personal
  • Accident laboral
  • Causes psíquiques
 • Possibilitat de complementar la cobertura amb:
  • Pensió mensual vitalícia en cas de dependència
  • Capital en cas d'invalidesa professional per a desenvolupar l’advocacia
  • Capital en cas de mort per qualsevol causa
  • Capital en cas de mort pe accident
  • Renda mensual en cas d’orfanesa dels fills o menors tutelats

Períodes de carència:

 • Accident: cobertura immediata
 • Malaltia: 6 mesos

Productes relacionats

Assegurança de Dependència:
Pensió mensual vitalícia en cas de tenir un grau d’invalidesa que impedeixi desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma. Cobreix l’estat de gran dependència i també la dependència severa i està adaptada al que preveu la normativa estatal (Llei 39/2006).

Invalidesa Professional:
Indemnització del capital assegurat en cas que el mutualista no tingui la capacitat de desenvolupar l’exercici de l’advocacia a causa de reduccions anatòmiques o funcionals greus per malaltia o accident.

Assegurança de Vida:
Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play