Invalidesa Professional

Tot el suport quan més ho necessites

Indemnització del capital assegurat en cas que el mutualista no tingui la capacitat de desenvolupar l’exercici de l’advocacia a causa de reduccions anatòmiques o funcionals greus per accident, malaltia comuna o malaltia professional.

 • Flexibilitat en la contractació del capital
 • Cobertura en cas d’invalidesa professional que impedeixi desenvolupar l’exercici de l’advocacia per qualsevol causa:
  • malaltia comuna
  • malaltia professional
  • accident en la vida personal
  • accident laboral
  • causes psíquiques
 • Possibilitat de complementar la cobertura amb:
  • capital en cas de mort per accident
  • capital en cas de mort per qualsevol causa

Períodes de carència

 • Accident: cobertura immediata
 • Malaltia: 6 mesos

Productes relacionats

Incapacitat Permanent Absoluta:
Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

Assegurança de Dependència:
Pensió mensual vitalícia en cas de tenir un grau d’invalidesa que impedeixi desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma. Cobreix l’estat de gran dependència i també la dependència severa i està adaptada al que preveu la normativa estatal (Llei 39/2006).

Assegurança de Vida:
Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play