Servei d’Enterrament

Et fem costat en els moments difícils

És un producte flexible que combina la prestació del servei integral d’assistència i assessorament amb la indemnització econòmica per les despeses en cas que el cost del servei sigui inferior al capital garantit, o bé en cas que la família prefereixi la indemnització del capital assegurat en comptes de la prestació del servei.

 • Prestació del servei integral fins a 3.500 euros.
 • Reemborsament del capital garantit en cas de no utilitzar-lo
 • Flexibilitat absoluta en l’elecció dels components del servei de sepeli
 • Atenció i assessorament als familiars 24h
 • Lliure elecció de cementiri dins el territori espanyol
 • Assistència en viatge
  • Trasllat nacional i internacional amb cobertura il·limitada i des de qualsevol part del món
  • Despeses mèdiques a l’estranger fins a 12.000 euros
 • La prestació protegeix tots els familiars inscrits
Altres avantatges:
 • Cobertura vitalícia.
 • Cobreix la incineració.

Períodes de carència

 • Accident: cobertura immediata
 • Malaltia: cobertura immediata

Productes relacionats

Assegurança de Vida:
Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

Prestació d’Orfenesa:
Renda mensual en cas de mort del subscriptor que se satisfarà als seus fills, o menors tutelats, fins que compleixin l’edat de 18, 21 o 25 anys, segons la modalitat de contractació subscrita.

Prestació de Viduïtat
Renda mensual vitalícia que se satisfarà al cònjuge o parella designada en el cas de mort de la persona assegurada.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play