Assegurança de Dependència

El millor que podem oferir: el nostre ajut

Pagament d’una pensió mensual vitalícia en cas de situació d’incapacitat per desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma, i en concret davant la impossibilitat de fer diverses activitats vitals bàsiques, diverses vegades al dia.

Cobertura

  • Gran dependència: estat de limitació física o psíquica irreversible, que implica que la persona necessita l’ajut continu per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària, diverses vegades al dia.
  • Dependència severa: estat de limitació física o psíquica irreversible que implica que la persona necessita ajut per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària, dos o tres cops al dia, però que no requereix l’ajut permanent.

Modalitats de contractació Gran dependència Dependència severa
Subsidi mensual bàsic 1.000 euros/mes 500 euros/mes

  • Cobertura vitalícia per a advocats i familiars.
  • Es pot contractar la cobertura que es vulgui.
  • Producte adaptat a la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Períodes de carència

  • Accident: cobertura immediata
  • Malaltia: 24 mesos

Productes relacionats

Invalidesa Professional:
Indemnització del capital assegurat en cas que el mutualista no tingui la capacitat de desenvolupar l’exercici de l’advocacia a causa de reduccions anatòmiques o funcionals greus per malaltia o accident.

Incapacitat Permanent Abolsuta:
Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

Despeses Mèdiques:
Indemnització en cas de diagnòstic de malaltia, òptica, ortopèdia i pròtesi. S’inclou dins la cobertura la indemnització per compra d’ulleres, lents de contacte, crosses, bastons anglesos, cadires de rodes, caminadors i audiòfons.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play