Avís Legal

Banner Izquierdo
AVÍS LEGAL

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya té la seva seu al carrer Roger de Llúria, 108 de Barcelona i CIF núm. V08264178.

La web de Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya consta d’una part pública o extranet en la què s’aconsella i s’informa els usuaris sobre temes relacionats amb els serveis oferts per l’entitat.

La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d’aquesta pàgina web sense haver obtingut l’expressa autorització de Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya és una infracció castigada per la legislació vigent.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l’accés, ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya pot ser visitada lliurement pels usuaris, excepte aquelles àrees reservades.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web no elaborades per Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Amb la informació que li proporcionarem a continuació Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa a les seves dades personals.

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que en garanteixin la confidencialitat.

L’informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer, que està inscrit al Registre General de Protecció de Dades i del qual Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya és responsable.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

En cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya, domiciliada en el Carrer Roger de Llúria 108, 08037 de Barcelona , indicant en el sobre: Política de Privadesa (LOPD), o mitjançant correu electrònic a altermutua@altermutua.com , indicant en l’assumpte: Política de Privadesa.
ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal
App Store Goggle Play